Kompanija O.S.S.L.M.T.R. AlexLivnica Alex - Foundry Alex Mladenovac  – Livnica Alex Mladenovac osnovana je 1996. godine kao samostalna radnja za mašinsku obradu. Kasnije prerasta u livnicu sa sedištem u Mladenovcu. Počela je sa livenjem odlivaka od aluminijuma i vršenjem usluga livenja odlivaka od aluminijuma. Kasnije započinje sa proizvodnjom legura od aluminijuma (silumina).

O.S.S.L.M.T.R. AlexLivnica Alex - Foundry Alex Mladenovac trenutno raspolaže sa tri topionička agregata :
– Lončasta peć, kapaciteta 200 kg.
– Koritasta peć, kapaciteta 600 kg.
– Koritasto-nagibna peć sa kosom platformom, kapaciteta 2500 kg.

Takođe posedujemo i livnu mašinu za livenje ingota i manji obradni centar odlivaka od aluminijuma. Aluminijumski odlivci koje lijemo uglavnom su za auto industriju elektroprivredu i građevinarstvo.

Posedujemo veliki broj metalnih kalupa (kokila) za slobodno – gravitaciono livenje. Proizvodimo i metalnu galanteriju za aluminijumske kapije, aluminijumske ograde, terase i stepeništa.

Trenutno imamo pet zaposlenih radnika.

Mesečni kapacitet gravitacionog livenja odlivaka je 10 tona.
Mesečni kapacitet livenja aluminijumskih legura (silumina) je 100 tona.

Naša najveća konkurentska prednost su proizvodi najvišeg kvaliteta i znanja, kreativnosti i preduzetništva naših zaposlenih.

ISO 9001 sertifikat - Proizvodnja metalnih konstrukcija, ograda i odlivaka od obojenih metala

LONČASTA PEĆ

Kapacitet 200kg

KORITASTA PEĆ

Kapacitet 600kg

KORITASTO NAGIBNA PEĆ

Kapacitet 2500 kg

GRAVITACIONO LIVENJE

Mesečni kapacitet 10 tona

LIVENJE SILUMINA

Mesečni kapacitet 100 tona